Oddners bilder skapades i mötet med människor

Publicerad i samband med Georg Oddners bortgång 2007.

Läs hela artiken på HD:s hemsida