Bilder från utställningen ”Genomresa”

Bilder från utställningen ”Genomresa” på Malmö Konsthall 2003. Foto: © Åke Hedström.