Röster om Georg Oddner

Artikel i Sydsvenska Dagbladet i samband med Georg Oddners bortgång. Läs artikeln:
www.sydsvenskan.se/2007-10-07/roster-om-georg-oddner