Monica, Anders och alla de andra – Oddners tidiga konstnärsporträtt

En vandringsutställning producerad av Malmö Museer.
Titta på PDF:en här