En svensk ton i svartvitt

Svart på vitt om Tio fotografer av Per Lindström, Svenska Dagbladet. Läs recensionen här:
www.svd.se/en-svensk-ton-i-svartvitt