En mästerfotograf är död

Svenska Dagbladet om Georg Oddners bortgång 2007. Läs hela artikeln:
www.svd.se/en-masterfotograf-ar-dod